Jak pozyskać dodatkowe fundusze na funkcjonowanie
placówki publicznej oraz niepublicznej

PIENIĄDZE


DLA SZKOŁY


Zamów prenumeratę

Sprawdź warunki

Jedyny na rynku
praktyczny magazyn informacyjny
dotyczący funduszy dla szkół

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA

WYBIERAMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA SZKÓŁ

DOSTĘPNE TU I TERAZ

 • wskazujemy najkorzystniejsze programy grantowe
 • sprawdzamy, jaką wysokość dotacji można uzyskać i podpowiadamy,
  na jakie cele można przeznaczyć otrzymane środki
 • dostarczamy gotowych propozycji projektów, które pozwolą pozyskać pieniądze dla szkoły
 • pokazujemy krok po kroku, jak napisać wnioski o granty do poszczególnych organizacji, aby spełnić kryteria formalne
  i merytoryczne
 • doradzamy, jak przygotować budżet, aby otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania
 • pilnujemy terminów naboru i wyjaśniamy kryteria oceny wniosków

Zamów bezpłatny egzemplarz

Zamów bezpłatnie pierwszy numer

magazynu "Pieniądze są Dla Szkoły"

i sprawdź, czy pismo spełnia Twoje oczekiwania.

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, opracowujemy przejrzyste zestawienia w układzie:

Szukamy funduszy

STAŁE DZIAŁY MAGAZYNU

W AKTUALNYM NUMERZE

Szukamy funduszy

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji
o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki unijne
z Programu Erasmus+ oraz fundusze z programów krajowych
i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundusze pod lupą

Wniosek krok po kroku

Eksperci - praktycy instruują, jak pole po polu wypełnić wnioski o środki z poszczególnych programów, aby spełnić wymogi narzucone przez instytucję udzielającą grantów oraz wskazują, jak uniknąć błędów w procedurze aplikowania.

Eksperci szczegółowo omawiają część budżetową wniosków
i podpowiadają, jak uzyskać maksymalną kwotę środków,
i w których obszarach można wygospodarować dodatkowe fundusze dla placówki.

Magia budżetu

Narzędziownia

Pokazujemy wzorcowo wypełnione wnioski o fundusze do poszczególnych instytucji, a także raporty
i sprawozdania z realizacji projektów.

Case studies

Prezentujemy pomysły i dobre praktyki różnych szkół oraz przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników dotyczące merytorycznych, prawnych i księgowych aspektów realizacji projektów grantowych.

Czytelnicy pytają


Terminarz naborów

Skąd pieniądze w trzecim kwartale 2016 r.?

Wniosek krok po kroku

Partnerstwo dla pieniędzy

Efekt partnerstwa

Rozkładamy na czynniki pierwsze wybrany program. Wyjaśniamy, korzystając z wiedzy i doświadczenia współpracujących z Magazynem ekspertów, jakie kroki powinna podjąć placówka, aby uzyskać grant, podpowiadamy konkretne działania i podsuwamy pomysły, jak skorzystać z programów, których adresatem są instytucje inne niż szkoła.

Okiem koordynatora

 • nazwa programu grantowego/dotacyjnego
 • kto może skorzystać ze środków
 • cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki
 • maksymalna wysokość dotacji
 • opis procedury składania wniosku
 • dokumentacja i niezbędne formalności
 • tematyka projektów

WYDANIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

Nauka zarządzania finansami… za fundusze krajowe

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową i tym samym uatrakcyjnić ofertę szkoły? Omówimy, jak edukację sportową wspierają m.in.:

Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans osób z niepełnosprawnością

Pisząc wnioski EFS, musimy zapewnić ich zgodność z zasadą równości szans – zarówno kobiet i mężczyzn, jak i osób z niepełnosprawnościami. Jest to jedna z zasad horyzontalnych UE, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy wnioskodawcy. Zasada równości szans osób z niepełnosprawnościami jest nowością w perspektywie 2015-2020, warto zatem nauczyć się tak konstruować wniosek, aby zyskał on przychylną notę komisji oceniającej.

Skuteczne działania społeczne we współpracy z partnerami z różnych sektorów nie muszą być domeną dużych firm. Dowodzi tego działalność bydgoskiej firmy Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. o. o., inicjatora kilkukrotnie nagradzanego programu „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny”. W artykule wskazujemy, jakie korzyści płyną ze współdziałania na partnerskich zasadach podmiotów reprezentujących różne sektory.

Drobnym drukiem

Eksperci pomagają zrozumieć zapisy w umowach finansowych oraz wyjaśniają ich znaczenie dla beneficjentów

Partnerstwo dla pieniędzy

Wskazujemy z kim i w jaki sposób szkoła może nawiązać współpracę, aby uzyskać dostęp do szerszej puli funduszy, które nie są bezpośrednio dostępne dla placówek oświatowych.

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Poza grantami finansowymi istnieje wiele konkursów oraz programów dla szkół, które oferują wsparcie lub nagrody w postaci rzeczowej. Wybieramy najciekawsze inicjatywy i omawiamy zasady udziału w takich przedsięwzięciach.

Czy zakwalifikowanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na GRANT? Alternatywa dla pozornie przegranych

Trafienie wniosku na listę rezerwową może zdarzyć się każdemu wnioskującemu podmiotowi. Nie musi to jednak oznaczać przegranej – możliwości wyjścia z takiej sytuacji jest kilka, trzeba tylko uważnie obserwować i podejmować podsuwane rozwiązania. Jednym z nich może być wykorzystanie napisanego już wniosku w innym programie grantowym.

Bez terminu

Opisujemy szerokie możliwości pozyskania środków, jakie stwarza fundraising, prezentujemy różnorodne metody działania oraz uczymy technik, które warto uruchomić, aby zaspokoić finansowe i rzeczowe potrzeby szkoły.

Drobnym drukiem

Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE? Znamy sposób, by tak nie było

Większość placówek oświatowych w Polsce nie posiada osobowości prawnej, która jest wymagana przy ubieganiu się o fundusze unijne. Rozwiązaniem problemu może być nawiązanie odpowiedniego porozumienia z jednostką prowadzącą. Podpowiadamy, na jakich zasadach najlepiej je skonstruować.

Fundusze pod lupą

Sport, szkolenia nauczycieli i TIK – czy są na to środki w funduszach strukturalnych?

Choć każdy z tych obszarów znacząco różni się od siebie, to możliwość pozyskania środków na ich realizację znajdziemy w tym samym źródle finansowania, czyli w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Warto spojrzeć zatem na RPO pod kątem możliwości sfinansowania edukacji sportowej uczniów, szkoleń nauczycieli oraz zakupu nowoczesnych technologii i rozwijania umiejętności korzystania z nich.

 • Fundacja BZ WBK,
 • Fundacja GÓRAŻDŻE,
 • Fundacja PGE.

Co to jest test pomocy publicznej we wnioskach o fundusze unijne? Od teorii do praktyki – część I

Nadrzędnym celem przepisów UE o pomocy publicznej jest ochrona konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Czy wiemy jednak, jak wypełnić test pomocy publicznej, który w poszczególnych generatorach wniosków o fundusze UE składa się z mniej lub bardziej szczegółowych pytań? Artykuł jest pierwszą częścią przewodnika po meandrach unijnych regulacji prawnych.

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

13 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Śledzimy zmiany prawne i podpowiadamy, jakie znaczenie mają one dla szkół jako potencjalnych wnioskodawców.

Narzędziownia

Płyta CD "Niezbędnik wnioskodawcy"
Dotacje fundacji krajowych na początek roku szkolnego. Przykładowe wnioski i opisy projektów.

WZORCOWA DOKUMENTACJA

- od składania wniosku do rozliczenia projektu

Gotowe do wykorzystania, edytowalne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków oraz realizacji projektów i monitorowania wykorzystania środków grantowych wszystkie dokumenty zebrane są

w pakietach adekwatnych dla danego programu grantowego.

Komplet 3 płyt CD dołączanych do prenumeraty czasopisma

wzory wniosków
listy sprawdzające zgodność projektu z wymogami programu
przykłady kalkulacji budżetowych
ankiety sprawdzające
instrukcje i listy kontrolne
harmonogramy realizacji projektu
raporty końcowe
sprawozdania z realizacji projektu
rozliczenia budżetu projektu

PIENIĄDZE SĄ DLA SZKOŁY
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Prenumerata roczna czasopisma: 6 numerów dwumiesięcznika; format A4, 44 strony. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury VAT dołączonej do pierwszego numeru. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji przed końcem ostatniego miesiąca aktualnie trwającej prenumeraty. Koszty dostawy i pakowania za wszystkie numery czasopisma w wysokości 39 zł + 23% VAT doliczane są jednorazowo do ceny zamówionej prenumeraty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronie: www.agencjapracytworczej.pl

Wydawca publikacji, czasopism oraz portali m.in. dla sektora edukacji.

Organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje kulturalne w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.
Kontakt

Szkolenia

Email: kontakt@pieniadzedlaszkoly.pl

Tel.: 61 221 69 78; Fax: 61 847 11 35
Adres: ul. Żuławska 10, Poznań 60-412
www.agencjapracytworczej.pl
KRS 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 7773232650, Regon 302483298

×

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny egzemplarz