Jak pozyskać dodatkowe fundusze na funkcjonowanie
placówki publicznej oraz niepublicznej

PIENIĄDZE


DLA SZKOŁY


Zamów prenumeratę

Sprawdź warunki

Jedyny na rynku
praktyczny magazyn informacyjny
dotyczący funduszy dla szkół

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA

WYBIERAMY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA SZKÓŁ

DOSTĘPNE TU I TERAZ

 • wskazujemy najkorzystniejsze programy grantowe
 • sprawdzamy, jaką wysokość dotacji można uzyskać i podpowiadamy,
  na jakie cele można przeznaczyć otrzymane środki
 • dostarczamy gotowych propozycji projektów, które pozwolą pozyskać pieniądze dla szkoły
 • pokazujemy krok po kroku, jak napisać wnioski o granty do poszczególnych organizacji, aby spełnić kryteria formalne
  i merytoryczne
 • doradzamy, jak przygotować budżet, aby otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania
 • pilnujemy terminów naboru i wyjaśniamy kryteria oceny wniosków

Zamów bezpłatny egzemplarz

Zamów bezpłatnie pierwszy numer

magazynu "Pieniądze są Dla Szkoły"

i sprawdź, czy pismo spełnia Twoje oczekiwania.

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, opracowujemy przejrzyste zestawienia w układzie:

Szukamy funduszy

STAŁE DZIAŁY MAGAZYNU

W AKTUALNYM NUMERZE

Szukamy funduszy

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji
o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki unijne
z Programu Erasmus+ oraz fundusze z programów krajowych
i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Fundusze pod lupą

Wniosek krok po kroku

Eksperci - praktycy instruują, jak pole po polu wypełnić wnioski o środki z poszczególnych programów, aby spełnić wymogi narzucone przez instytucję udzielającą grantów oraz wskazują, jak uniknąć błędów w procedurze aplikowania.

Eksperci szczegółowo omawiają część budżetową wniosków
i podpowiadają, jak uzyskać maksymalną kwotę środków,
i w których obszarach można wygospodarować dodatkowe fundusze dla placówki.

Magia budżetu

Narzędziownia

Pokazujemy wzorcowo wypełnione wnioski o fundusze do poszczególnych instytucji, a także raporty
i sprawozdania z realizacji projektów.

Case studies

Prezentujemy pomysły i dobre praktyki różnych szkół oraz przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników dotyczące merytorycznych, prawnych i księgowych aspektów realizacji projektów grantowych.

Czytelnicy pytają


Terminarz naborów

Skąd pieniądze w maju, czerwcu i lipcu 2016 roku?

Fundusze pod lupą

Partnerstwo dla pieniędzy

Dobry czas dla ekonomii społecznej

Rozkładamy na czynniki pierwsze wybrany program. Wyjaśniamy, korzystając z wiedzy i doświadczenia współpracujących z Magazynem ekspertów, jakie kroki powinna podjąć placówka, aby uzyskać grant, podpowiadamy konkretne działania i podsuwamy pomysły, jak skorzystać z programów, których adresatem są instytucje inne niż szkoła.

Okiem koordynatora

 • nazwa programu grantowego/dotacyjnego
 • kto może skorzystać ze środków
 • cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki
 • maksymalna wysokość dotacji
 • opis procedury składania wniosku
 • dokumentacja i niezbędne formalności
 • tematyka projektów

WYDANIE MAJ-CZERWIEC 2016

Nauka zarządzania finansami… za fundusze krajowe

Czy potrafimy racjonalnie zarządzać finansami? Nie zawsze, dlatego warto pomyśleć o realizacji projektu, dzięki któremu i nauczyciele, i uczniowie zdobędą niezbędne podstawy wiedzy ekonomicznej. A gdyby tak jeszcze pozyskać na ten cel pieniądze… W tym numerze magazynu opisujemy źródła finansowania projektów o tematyce ekonomicznej. Są to:

Pierwszy rok funkcjonowania perspektywy finansowej 2014-2020 – kilka podsumowujących refleksji

Za nami pierwszy rok perspektywy finansowej 2014–2020. Pierwszy, bo choć start miał mieć miejsce z początkiem roku 2014, bardzo szybko stało się dla wszystkich jasne, że faktyczny początek perspektywy nastąpi dopiero w 2015 roku. Jaki był ten pierwszy rok? Co nas zadziwiło, rozczarowało? Czy czymś jesteśmy zaskoczeni pozytywnie? W naszych rozważaniach skupimy się oczywiście na środkach przeznaczonych dla placówek edukacyjnych.

Można zaryzykować stwierdzenie, że lata 2016-2020 będą należały do ekonomii społecznej, a zwłaszcza do przedsiębiorczości społecznej. Sporo pieniędzy na rozwój tego rodzaju działalności zapisanych zostało w programach europejskich. Kto i na jakie działania będzie mógł je pozyskać? Jak wpłynie to na edukację?

Drobnym drukiem

Eksperci pomagają zrozumieć zapisy w umowach finansowych oraz wyjaśniają ich znaczenie dla beneficjentów

Partnerstwo dla pieniędzy

Wskazujemy z kim i w jaki sposób szkoła może nawiązać współpracę, aby uzyskać dostęp do szerszej puli funduszy, które nie są bezpośrednio dostępne dla placówek oświatowych.

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Poza grantami finansowymi istnieje wiele konkursów oraz programów dla szkół, które oferują wsparcie lub nagrody w postaci rzeczowej. Wybieramy najciekawsze inicjatywy i omawiamy zasady udziału w takich przedsięwzięciach.

Wśród 32 szkół, które w 2014 roku otrzymały granty na współpracę partnerską z zagranicznymi partnerami, znalazło się Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu ze swoim partnerem – The King’s School (Eastleigh, Wielka Brytania). Głównym założeniem realizowanego wspólnie projektu jest wymiana dobrych praktyk stosowanych przez każdą ze szkół: w przypadku polskiego gimnazjum jest to tutoring wychowawczy i Kompas Kariery, natomiast w przypadku szkoły brytyjskiej – program kapitański. O pomyśle na projekt i jego realizacji pisze doświadczony koordynator.

Jak zachęcić młodzież do wolontariatu?

Rad udziela Szczepan Smoleński – koordynator projektu „Inkubator Młodzieżowego Wolontariatu”, realizowanego w ramach programu „Z PZU po lekcjach”

Środki unijne na projekty infrastrukturalne w 2016 roku

Bez terminu

Opisujemy szerokie możliwości pozyskania środków, jakie stwarza fundraising, prezentujemy różnorodne metody działania oraz uczymy technik, które warto uruchomić, aby zaspokoić finansowe i rzeczowe potrzeby szkoły.

Drobnym drukiem

Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na rok 2016

Nasz ekspert opisuje procedurę ubiegania się o dotację, przedstawia propozycje nowych zapisów oraz wyjaśnia mechanizm zwiększania kwot dotacji na uczniów niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Wniosek krok po kroku

Wniosek do konkursu „Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie!” Na przykładzie projektu „Książki naszych marzeń”

Ważnym aspektem „Wkrętaka” jest fakt, iż przygotowanie projektu oraz jego późniejsza koordynacja oddana jest całkowicie w ręce młodych społeczników. Osoby dorosłe mogą jedynie wspierać realizację projektu. Jednym z trzech zwycięskich wniosków ostatniej edycji „Wkrętaka” był projekt „Książki naszych marzeń” przygotowany przez Aleksandrę Piróg, Gabrielę Paszkowską i Natalię Ciastoń – uczennice Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku. To właśnie ten zwycięski projekt zostanie wykorzystany jako wzór poprawnie wypełnionego wniosku.

 • Narodowy Bank Polski,
 • Bank Aktywnej Młodzieży Fundacji BZWBK,
 • Działasz.pl.

O programie Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji BZ WBK rozmawiamy z Magdaleną Swobodzian – koordynatorką projektów w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu

100% kreatywności przy realizacji projektu filmowego „ZA (kręceni) Biadaczanie”

Na poziomie przedszkola temat edukacji ekonomicznej praktycznie nie występuje – nie uwzględnia go podstawa programowa przedszkola ani program studiów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. Zapewne wynika to z przekonania, że świat pieniędzy jest dla małych dzieci za trudny, a decyzje związane z finansami podejmują jedynie rodzice. Nic bardziej błędnego. W odpowiedzi na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczną powstał pomysł na „Przedsiębiorcze dzieci”.

Ekonomia od przedszkola – program „Przedsiębiorcze dzieci”

WZORCOWA DOKUMENTACJA

- od składania wniosku do rozliczenia projektu

Gotowe do wykorzystania, edytowalne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosków oraz realizacji projektów i monitorowania wykorzystania środków grantowych wszystkie dokumenty zebrane są

w pakietach adekwatnych dla danego programu grantowego.

Komplet 3 płyt CD dołączanych do prenumeraty czasopisma.
Płyty ukazują się wraz z numerem styczniowym, majowym i listopadowym

wzory wniosków
listy sprawdzające zgodność projektu z wymogami programu
przykłady kalkulacji budżetowych
ankiety sprawdzające
instrukcje i listy kontrolne
harmonogramy realizacji projektu
raporty końcowe
sprawozdania z realizacji projektu
rozliczenia budżetu projektu

PIENIĄDZE SĄ DLA SZKOŁY
ZAMÓWIENIE PRENUMERATY

Prenumerata roczna czasopisma: 6 numerów dwumiesięcznika; format A4, 44 strony. Prenumerata płatna przelewem na podstawie faktury VAT dołączonej do pierwszego numeru. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok nie wymaga odrębnego zamówienia i następuje automatycznie, o ile zamawiający nie złoży pisemnej rezygnacji przed końcem ostatniego miesiąca aktualnie trwającej prenumeraty. Koszty dostawy i pakowania za wszystkie numery czasopisma w wysokości 39 zł + 23% VAT doliczane są jednorazowo do ceny zamówionej prenumeraty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu świadczenia usług dostępnego na stronie: www.agencjapracytworczej.pl

Wydawca publikacji, czasopism oraz portali m.in. dla sektora edukacji.

Organizator szkoleń i praktycznych kursów wspierających placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz organizacje kulturalne w pozyskiwaniu grantów ze środków unijnych oraz innych źródeł finansowania.
Kontakt

Szkolenia

Email: kontakt@pieniadzedlaszkoly.pl

Tel.: 61 221 69 78; Fax: 61 847 11 35
Adres: ul. Żuławska 10, Poznań 60-412
www.agencjapracytworczej.pl
KRS 0000470869, Sąd Rejonowy w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS,
NIP 7773232650, Regon 302483298

×

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny egzemplarz